Phần mềm hữu ích với Internet
By jade.quach
#507315 Trước đây, tui có tạo một tài khoản yahoo.com.vn, trong qúa trình tạo tui chót để ngày tháng năm sinh ở năm 2010 nên bây giờ không thể truy cập vào mục hồ sơ để cập nhật thông tin cá nhân do không đủ 13 tuổi trở lên. Mà tài khoản này tui không muốn bỏ đi vì nó là tài khoản chính để liên hệ và trao đổi công việc.

Vậy có bạn nào biết cách để thay đổi ngày tháng năm sinh của tài khoản thì làm ơn chỉ dẫn giúp, Xin Thank rất nhiều!!!!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement