Phần mềm hữu ích với Internet
By h0ang_h0ang_h0ang
By rock_with_boa
#507362 Mạng bây giờ làm gì cần chỉh sửa vẫn vào bình thường mà,

hay đổi DNS thành 4.2.2.3

4.2.2.4 là ok mà
By smile_kiss90
#507374 cái này mình chế thêm, xài tốt, không báo virus

Code: 31.13.79.7 facebook.com
31.13.79.7 www.login.facebook.com
31.13.79.7 login.facebook.com
31.13.79.7 apps.facebook.com
31.13.79.7 graph.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.facebook.com
31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com
31.13.79.7 developers.facebook.com
31.13.79.7 error.facebook.com
31.13.79.7 channel.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
31.13.79.7 pixel.facebook.com
69.171.224.33 upload.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
69.171.229.72 pixel.facebook.com
31.13.79.7 blog.facebook.com
31.13.79.7 connect.facebook.com
By linhduong_lenvyan
#507376 Mạng bây giờ làm gì cần chỉh sửa vẫn vào bình thường mà,

hay đổi DNS thành 4.2.2.3

4.2.2.4 là ok mà Tuỳ từng mạng thôi,mình dùng VNPT khổ sở khi vào facebook
By hangnga3138768
#507380 mình dùng mạng của xóm trọ. k biết là nhà mạng nào nhưng cap quan vào rất nhanh... nhưng cứ upload ảnh lên là nó chạy được tầm 98% là dừng lại... điên lắm >"<
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement