Phần mềm hữu ích với Internet
By cunpurk
#504378 Lúc sửa DNS vào facebook lỡ tay nhấn nhầm chuột "Obitain an IP address automatically" làm các địa chỉ ip mà nhân viên bưu điện nhập vào mất hết, bây giờ không vào internet được. Ai biết các thông số ip, subnet mask, default gateway cần nhập để vào internet thì chỉ cho mình với.

Mình dùng windows 7, modem: comtrend ADSL2+ CT-5621T.

Mình vừa thử vào 192.168.1.1 để cấu hình cho modem nhưng không vào được.

Ai biết thì chỉ mình cho mình ip, subnet mask, default gateway cần nhập nha. Thank nhiều.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement