Phần mềm hữu ích với Internet
By thu_antina
#504337 Vừa rồi mình có bật ultra lên sau khi không sử dụng nữa thì internet không vào được dù vẫn báo là có mạng. Mình vào internet options trong control panel và phần cài đặt của google chrom + IE để cài đặt proxy đều không thể vào được. Khi mình bật lại ultra thì vào lại được internet nhưng vẫn không thể vào được internet options trong control panel và phần cài đặt của google chrom + IE. Ai biết lỗi gì hay bị làm sao thì giúp mình. Mình có thử vài cách của bác google chỉ nhưng vẫn không được ... Mong m.n giúp mình.
By Marley
#504344 Bật IE-> Options -> Connections -> LAN setttings -> Bỏ dấu tick ở fần Proxy server!

Chỉ cần vào được IE là có thể vào được Internet Options. Bạn xem lại xem nhé!
By b0y_kut3_pr0_8x
#504371 Bật IE-> Options -> Connections -> LAN setttings -> Bỏ dấu tick ở fần Proxy server!

Chỉ cần vào được IE là có thể vào được Internet Options. Bạn xem lại xem nhé! làm như bạn này thử xem
By fantasy_belong_love_9x
#504393 vào Control panel ---> Internet option -----> conections ----> LAN settings ---- > bỏ chọn trong tab Proxy server
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement