Phần mềm hữu ích với Internet
By candyshop_ntk
#504336 Đôi khi mình dang chơi game thi nó báo: mất kết nối .hãy đăng nhập lại. ai biết chỉ cho cách sửa với

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Ebenezeer
By babybietyeu113114115
#504451 Đôi khi mình dang chơi game thi nó báo: mất kết nối .hãy đăng nhập lại. ai biết chỉ cho cách sửa với Không biết bệnh thì chỉ cách kiểu gì, Ping mạng theo dõi xem sao, nếu rớt thì là do đường truyền nhà mạng, nếu ping vẫn ngon thì do sever nghẽn
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement