Phần mềm hữu ích với Internet
By cool3by_110y
#503538 Các đơn vị bán Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! ở Việt Nam chủ yếu dùng hệ thống Interspire email Marketerbản NULL. Mua SMTP tại smtp.com, tại Hostgator… các bạn cũng có thể tự dựng một hệ thống tương tự để tự gửi.

các bạn có thể thấ y khi đăng nhập vào trang dịch vụ của các đơn vị cung cấp dịch vụ Email Marketing.


Trang đăng nhập của VinacontactTrang đăng nhập của Blink contactHệ thống bên trong của Bizmail


Còn đây là hệ thống gốc
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement