Phần mềm hữu ích với Internet
By darkhero_hn
#501201 Site cuả mình như này mà còn đăng ký mãi không được này : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Đây là mail của Google :Chào mừng bạn đến với AdSense!


Chúng tui đã hoàn tất chuyện xem xét một phần đơn đăng ký của bạn, nhưng bạn có thể bắt đầu triển khai mã AdSense trên trang web của mình. Tuy nhiên, bạn sẽ không thấy quảng cáo thực trên Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! cho tới khi chúng tui hoàn tất hẳn chuyện xem xét trang web của bạn. Thay vào đó, bạn sẽ chỉ thấy quảng cáo trống hòa vào màu nền của trang web của bạn.


Chúng tui không thể hoàn tất chuyện xem xét đơn đăng ký của bạn cho tới khi bạn đặt mã AdSense trên trang web của mình và gửi yêu cầu quảng cáo tới chúng tôi. Khi chúng tui hoàn tất xem xét, đơn đăng ký của bạn sẽ được hoàn toàn chấp thuận hay không chấp thuận. Nếu được chấp thuận, bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy quảng cáo thực.


Xin lưu ý rằng ngay khi quảng cáo bắt đầu xuất hiện trên trang web của bạn, chúng tui sẽ liên tục xem xét tài khoản của bạn về mặt tuân thủ các chính sách của chúng tôi. Nếu chúng tui phát hiện bạn vi phạm chính sách thì chuyện phân phát quảng cáo đến các trang của bạn có thể bị ngừng hay tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa. Nếu một lúc nào đó bạn không thấy quảng cáo xuất hiện, chúng tui khuyên bạn đăng nhập vào tài khoản AdSense của mình và kiểm tra xem có thông báo nào xuất hiện hay không.


Làm theo các bước dưới đây để bắt đầu đặt mã quảng cáo trên trang web của bạn:


BƯỚC 1: Truy cập tài khoản của bạn.


Truy cập Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! và đăng nhập bằng địa chỉ email và mật (an ninh) khẩu mà bạn vừa gửi cùng với đơn đăng ký của mình. Nếu bạn quên mật (an ninh) khẩu, hãy truy cập: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!. Ngoài ra, vui lòng đảm bảo rằng bạn có thông tin liên hệ hợp lệ trong tài khoản của mình.


BƯỚC 2: Tạo đơn vị quảng cáo AdSense.


Truy cập tab "Quảng cáo của tôi", xác nhận sản phẩm vừa chọn là "Nội dung" và nhấp vào "+Đơn vị quảng cáo mới".


BƯỚC 3: Triển khai mã quảng cáo trên các trang của bạn.


Sau khi bạn tạo đơn vị quảng cáo của mình, nhấp vào "Lưu và lấy mã" để tạo mã quảng cáo để dán vào nguồn HTML của trang web của bạn. Để được trợ giúp về chuyện triển khai mã, truy cập vào Hướng dẫn triển khai mã của chúng tui tại Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!. Nếu bạn không có quyền truy cập để chỉnh sửa nguồn HTML của các trang của mình, vui lòng liên hệ với quản trị viên web hay công ty lưu trữ của bạn.


Để được trợ giúp về cách bắt đầu và triển khai mã quảng cáo, vui lòng truy cập Học viện AdSense tại Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!.


LƯU Ý QUAN TRỌNG:


* Khi quảng cáo bắt đầu xuất hiện, vui lòng không nhấp vào quảng cáo của bạn, kể cả để kiểm tra quảng cáo -- chính sách chương trình của AdSense không cho phép bạn làm như vậy: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!.


* Bạn có thể thêm mã AdSense vào trang hay trang web mới tuân thủ chính sách chương trình của chúng tui bất kỳ lúc nào. Không nên phải thông báo cho chúng tui hay đăng ký tài khoản mới khi bạn làm điều đó. Vui lòng đảm bảo rằng trình thu thập thông tin của chúng tui có thể truy cập bất kỳ trang web nào mà bạn đặt mã quảng cáo. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!.


Trân trọng,


Nhóm Google AdSense


Dưới đây là những tài nguyên khác mà bạn có thể quan tâm:

* Trung tâm trợ giúp: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

* Diễn đàn trợ giúp: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

* Blog AdSense: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Và ngày hôm sau thì :


As mentioned in our welcome email, we conduct a second review of your

AdSense application once AdSense code is placed on your site(s). As a

result of this review, we have disapproved your account for the following

violation(s):


Issues:


- Unacceptable site content


---------------------


Further detail:


Unacceptable site content: Your website contains content that we do not

allow at this time. Please review our policies

(Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!) for a complete list of site

content not allowed on webpages.


---------------------


To update and resubmit your application, please visit
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! and sign in using the email address and

password you submitted with your application. Our specialists will review

your account for compliance with our program policies, so please make sure

to resolve all of the issues listed above before resubmitting your

application.


For more information, visit our Giúp Center:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! or search the AdSense Giúp Forum,

where a community of publishers shares AdSense best practices:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! .


Regards,


The Google AdSense TeamAi có kinh nghiệm xin chỉ giúp !
By Stilleman
By loving_you472000
#501236 mình cũng nhận dc email như vậy, cũng vừa tạo ads bỏ vào site mà mãi không thấy hiện ads. Trong control panel của adsense thì vẫn hiện dòng màu đỏ báo chưa approve. Khoản bao lâu thì approve xong vậy mấy bồ?
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement