Phần mềm hữu ích với Internet
By nguoidocthan_vuive
#501077 cái ji cũng phải có từ từ , cái đó do lỗi bên hệ thống do bạn không gọi lên đài nên giờ nó như vậy
By glassrain_ngocxit
#501078 bạn chủ nhắn tin số thuê bao không sử dụng được MCA( số CMND đăng ký thuê bao, họ tên thuê bao, gói cước đang sử dụng) + số di động có thể tiện LH với bạn nhất => bên mình sẽ ktra, xác minh nguyên nhân và trả lời bạn sớm nhất.

chưa biết nguyên nhân mà vừa nói như bạn thì thật là....
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement