Phần mềm hữu ích với Internet
By quangvinh_1192
#500454 tình hình là mình năm ngoái có mua 1 cái dcom và vẫn phá băng thông MCTD bình thuơng tầm 200mb là phải làm lại.mình làm theo cách này

1ngắt kết nối dcom->2vào công cụ ,lựa chọn, mang-> ở chỗ loại mạng chọn chỉ gms thay vì

ưu tiên UMTS-> sau đó ấn áp dụng .chờ 1 tí sẽ thấy chỗ sóng mang hiện la EDGE. tiép theo lai kich vào chon "ưu tiên UMTS" nhưng không ấn áp dụng vội nha.3 Vào phần biểu tượng mạng ở góc phải dưới man hình và chọn vietell -.ấn kết nối .Vào phần dcom ấn áp dụng sau đó ấn quay số. thế la oki .

nhưng sau một thời (gian) gian dcom bi hư nên mình mua kái mới modem e1750 mình cũng làm như trên nhwng đến khi Vào phần biểu tượng mạng ở góc phải dưới man hình và chọn vietell -.ấn kết nối .Vào phần dcom ấn áp dụng sau đó ấn quay số thì mạng lập tức bị ngắt nên không thể phá dc.có cao thủ nào dùng loại dcom này mà phá băng dc thì giúp mình với
By caubevosong2
By ugly_girl
#500477 bincry195 tình hình là mình năm ngoái có mua 1 cái dcom và vẫn phá băng thông MCTD bình thuơng tầm 200mb là phải làm lại.mình làm theo cách này

1ngắt kết nối dcom->2vào công cụ ,lựa chọn, mang-> ở chỗ loại mạng chọn chỉ gms thay vì

ưu tiên UMTS-> sau đó ấn áp dụng .chờ 1 tí sẽ thấy chỗ sóng mang hiện la EDGE. tiép theo lai kich vào chon "ưu tiên UMTS" nhưng không ấn áp dụng vội nha.3 Vào phần biểu tượng mạng ở góc phải dưới man hình và chọn vietell -.ấn kết nối .Vào phần dcom ấn áp dụng sau đó ấn quay số. thế la oki .

nhưng sau một thời (gian) gian dcom bi hư nên mình mua kái mới modem e1750 mình cũng làm như trên nhwng đến khi Vào phần biểu tượng mạng ở góc phải dưới man hình và chọn vietell -.ấn kết nối .Vào phần dcom ấn áp dụng sau đó ấn quay số thì mạng lập tức bị ngắt nên không thể phá dc.có cao thủ nào dùng loại dcom này mà phá băng dc thì giúp mình với Bạn này lần sau post bài nên để font chữ là 5 chứ không đọc bài post của bạn thì cái avata vừa che gần hết chữ rồi
By maianhvk
#500482 Thì bây giờ là ngược lại "Vào phần biểu tượng mạng ở góc phải dưới man hình và chọn vietell -.ấn kết nối .Vào phần dcom ấn áp dụng sau đó ấn quay số thì mạng lập tức bị ngắt"


Làm ngược lại "Ấn áp dụng xong rồi nhấn Dial thật nhanh"
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement