Phần mềm hữu ích với Internet
By Henwas
#500360 Mình có 1 số file mà tên nó dài quá hay sao ấy mà nó k cho đổi ... Giờ có cách nào đổi được không vậy mấy bro.. Mình down bằng IDM nên đổi tên trực tiếp ở IDM bây giờ save về máy thì k thể đổi lại được , không thể copy dc luôn ..Giúp với
By cuongquyt
By toi_la_pham_hung
#500383 có phải cái bạn down là mấy cái file video trên youtube?, đổi tên không được và không copy dc có khi là do file đó đang được sử dụng ngầm bạn dùng unlocker và copy thử coi sao
By foxmilk2001
#500406 lúc trước cũng bị.

là trường hợp xóa không được file do tên quá dài.

dùng cmd chạy q` admin

:

del /F /S /A "đường dẫn đầy đủ" là xóa được file.

đổi tên cũng tương tự. tìm xem. dos command thôi.
By ophuongdo_haythathuchoanh_9x
#500434 Có thể có chương trình đang chạy ẩn & mở nó nên bạn không thể đổi tên dc thôi,,,
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement