Phần mềm hữu ích với Internet
By musicworld1989
#500048 Lúc trước nhaccuatu có phần download playlist cho power use.Gần đây nó update lên phiên bản mới không thấy download playlist nữa.Làm thế nào để download playlist bây giờ(playlist của tui có hơn 30 bài ngại down tay=IDM lắm)
By vivannguyen26
By tapthe_11A4
#500081 Bạn dùng VnMusic Extractor cũng gọn nhẹ down rất nhanh
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement