Phần mềm hữu ích với Internet
By hoanghon_maudo85
#499674 Hiện box.com vừa có chức năng invite ,nên bạn nào cần tài khoản trên Box.com dung lượng 50gb thì cứ để mail dạng " [email protected] " mình sẽ invite các bạn, sau đó vào mail check và tạo acount mới tại box.com thì lúc đó bạn sẽ có tài khoản box.com có dung lượng 50gb.

P/s: chỉ có mail dạng " [email protected] " thì mới được nha, và mail này phải chưa tạo acount với box.net thì mới được.

CÁC BẠN KIỂM TRA HỘP MAIL THÌ SẼ CÓ DẠNG NHƯ VẦY, CLICK VÔ ACTIVE My FREE 50GB SẼ VÀO ĐĂNG KÍ ĐƯỢC NGAY 1 TÀI KHOẢN MỚI LIỀN, NHANH TAY LÊN VÌ TIME LIMITED NHA "(Hurry! This is a Limited-Time, Exclusive Offer)"

"FREE 50GB Box Account

from luong toan

Exclusive, Limited-time Offer


Right now, your friend luong toanis enjoying a FREE 50 GB Box account and wants to share files with you online, so…


Here's your FREE 50GB Box account!


For over 6 million people – and 73% of FORTUNE 500s – Box is the quick and easy way to share and access all kinds of files, whether they're in the office or on the go.


Activate your FREE 50GB account, an exclusive offer so you and all of your co-workers:

• Will have plenty of room to view and access content anywhere, anytime, from any device.

• Can work together even when you're not together, sharing comments and exchanging feedback, edits and new versions


Get more done... faster!


(Hurry! This is a Limited-Time, Exclusive Offer)


Activate My FREE 50GB »
CÁC BẠN NÀO KHÔNG CÓ MAIL DẠNG [email protected] thì tự tạo cho mình 1 acount 5gb với mail bất kì rồi gửi tên truy cập và pass word vừa tạo ở trang box.com cho mình qua inbox hay nick yahoo [email protected] mình sẽ giúp các bạn nâng lên 50gb.Thân.
By ko0_gjn0
By Eldridge
#499733 laodai76 Mở hàng trước: [email protected]

Thanks phuonghtml cho e xin 1 acc với
[email protected] thang89hh cho e xin 1 acc với
[email protected] lanh-xu Cho minh xin 1 acc voi nhe
[email protected]

Thank nhieu! zluuminhz Mình 1 cai nhé bạn ^^
[email protected] các bạn kiểm tra mail nha rồi vô comment dùm mình.

---------- Bài thêm lúc 11:45 ---------- Bài trước là lúc 11:35 ----------

CÁC BẠN KIỂM TRA HỘP MAIL THÌ SẼ CÓ DẠNG NHƯ VẦY, CLICK VÔ ACTIVE My FREE 50GB SẼ VÀO ĐĂNG KÍ ĐƯỢC NGAY 1 TÀI KHOẢN MỚI LIỀN, NHANH TAY LÊN VÌ TIME LIMITED NHA "(Hurry! This is a Limited-Time, Exclusive Offer)"

"FREE 50GB Box Account

from luong toan

Exclusive, Limited-time Offer


Right now, your friend luong toanis enjoying a FREE 50 GB Box account and wants to share files with you online, so…


Here's your FREE 50GB Box account!


For over 6 million people – and 73% of FORTUNE 500s – Box is the quick and easy way to share and access all kinds of files, whether they're in the office or on the go.


Activate your FREE 50GB account, an exclusive offer so you and all of your co-workers:

• Will have plenty of room to view and access content anywhere, anytime, from any device.

• Can work together even when you're not together, sharing comments and exchanging feedback, edits and new versions


Get more done... faster!


(Hurry! This is a Limited-Time, Exclusive Offer)


Activate My FREE 50GB »
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement