Phần mềm hữu ích với Internet
By saladtinhyeu_8x
#499166 mình hiện g cần gửi tin nhắn cho nhiều người trong yahoo 10 nhưng các nick ấy không nằm trong danh bạ của mình,mình vừa thử bằng thao tác gửi tin cho người khác,nhưng chỉ gửi được cho một người,mặc dù mình có thử phân cách các nick bằng dấu , và dấu ; đều không được. xin các bạn chỉ dẫn mình,Thank các bạn
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement