Phần mềm hữu ích với Internet
By noibuoncuakecodon16
By suoingoc229
#498850 Cái dở của SkyDrive for Windows là nó không cho chọn nơi cài, không cho chọn folder chứa dự liệu, mà mặc định ở ổ C

---------- Bài thêm lúc 17:49 ---------- Bài trước là lúc 17:47 ----------

Dùng email khác hotmail thì không được 25GB, chán nhỉ.
By katcat_vn1986
#498875 À, cái này hết hạn hôm 22, mà hôm nay mới post!! Còn có người vẫn lên được 25GB là do có account cũ, account tạo mới chỉ được 7GB thôi, hết hot rồi!!
By lovely_chocolate_19962008
#498907 thư giãn boxnet chỉ cho upload file tối đa là <50MB trong khi đó SkyDrive lại cho tới...300MB 100MB chứ!
Kết nối đề xuất: