Phần mềm hữu ích với Internet
By truc_linh_11689
#498445 Tình hình là từ tối hôm qua,bắt đầu từ khoảng 9h gì đó,mình bắt đầu không thể vào được các trang web nước ngoài,thử cả trang liên xô chống mỹ cũng không vào được luôn!

Có bạn nào sài mạng VNPT bị tương tự mình không?
By myloveinyou_92
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement