Phần mềm hữu ích với Internet
By tddmkt90
#498324 Bài viết này sẽ giới thiệu về tiện ích mà ASK vừa phát triển trong thời (gian) gian qua, lượng khách viếng thăm và sử dụng cũng không nhỏ.

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Đây là trang web cho phép bạn tạo nhanh các kiểu chữ động, chữ ngộ nghĩnh đẹp mắt dành cho Blog, Web bằng cách ghép các chữ cái với nhau. Vậy so với các trang tạo chữ khác, trang web của anhsaokhuya.net có lợi thế gì:


1- Số lượng kiểu chữ nhiều nhất


Với 132 kiểu chữ, khẳng định với các bạn taochu.anhsaokhuya.net sở hữu số lượng kiểu chữ nhiều nhất hiện nay . Ngay cả các site tạo chữ của anhso.net và taochu.com không nhiều bẳng


2 - Tạo mã đa dạng nhất


Cho phép bạn tạo hiệu ứng chữ chuyển qua trai, chuyển qua phải, chuyển 2 bên,....


3 - Cho phép tạo số và ký tự lạ


Không chỉ cho phép tạo các chữ cái thông thường, ở các mẫu chữ đầu tiên, ASK còn cho phép bạn tạo số và các kí tự lạ như : , ' , " , ) , ( , & , .....Điều này chỉ có ở anhsaokhuya.net


4 - Không gây phiền toái cho người dùng


Giống như tất cả các tiện ích khác của ASK, chúng tui cố gắng loại bỏ tất cả những gì có thể gây phiền phức cho người dùng . Cụ thể:

Không tạo code làm chuyển trang , quãng cáo khi bạn click vào chữ.


5- Tốc độ và độ tin cậy


taochu.anhsaokhuya.net tồn tại đồng thời (gian) cùng với anhsaokhuya.net


Với tất cả những ưu điểm trên , taochu.anhsaokhuya.net mong muốn sẽ trở thành người bạn quen thuộc của các blogger cũng như chủ nhân web. Chúc các bạn vui vẻ.
By pe_bau
By bin8291792
#498341 Tạo chữ

1/

<a target=_new href=http://taochu.anhsaokhuya.net><img border=0 title="Tạo chữ online" src="http://taochu.anhsaokhuya.net/73/v.gif" /></a><a target=_new href=http://taochu.anhsaokhuya.net><img border=0 title="Tạo chữ online" src="http://taochu.anhsaokhuya.net/73/n.gif" /></a><a target=_new href=http://taochu.anhsaokhuya.net><img border=0 title="Tạo chữ online" src="http://taochu.anhsaokhuya.net/73/-.gif" /></a><a target=_new href=http://taochu.anhsaokhuya.net><img border=0 title="Tạo chữ online" src="http://taochu.anhsaokhuya.net/73/z.gif" /></a><a target=_new href=http://taochu.anhsaokhuya.net><img border=0 title="Tạo chữ online" src="http://taochu.anhsaokhuya.net/73/o.gif" /></a><a target=_new href=http://taochu.anhsaokhuya.net><img border=0 title="Tạo chữ online" src="http://taochu.anhsaokhuya.net/73/o.gif" /></a><a target=_new href=http://taochu.anhsaokhuya.net><img border=0 title="Tạo chữ online" src="http://taochu.anhsaokhuya.net/73/m.gif" /></a>


2/

<marquee direction=right width=650><a target=_new href=http://taochu.anhsaokhuya.net><img border=0 title="Tạo chữ online" src="http://taochu.anhsaokhuya.net/73/v.gif" /></a><a target=_new href=http://taochu.anhsaokhuya.net><img border=0 title="Tạo chữ online" src="http://taochu.anhsaokhuya.net/73/n.gif" /></a><a target=_new href=http://taochu.anhsaokhuya.net><img border=0 title="Tạo chữ online" src="http://taochu.anhsaokhuya.net/73/-.gif" /></a><a target=_new href=http://taochu.anhsaokhuya.net><img border=0 title="Tạo chữ online" src="http://taochu.anhsaokhuya.net/73/z.gif" /></a><a target=_new href=http://taochu.anhsaokhuya.net><img border=0 title="Tạo chữ online" src="http://taochu.anhsaokhuya.net/73/o.gif" /></a><a target=_new href=http://taochu.anhsaokhuya.net><img border=0 title="Tạo chữ online" src="http://taochu.anhsaokhuya.net/73/o.gif" /></a><a target=_new href=http://taochu.anhsaokhuya.net><img border=0 title="Tạo chữ online" src="http://taochu.anhsaokhuya.net/73/m.gif" /></a></marquee>


3/

<marquee direction=left width=650><a target=_new href=http://taochu.anhsaokhuya.net><img border=0 title="Tạo chữ online" src="http://taochu.anhsaokhuya.net/73/v.gif" /></a><a target=_new href=http://taochu.anhsaokhuya.net><img border=0 title="Tạo chữ online" src="http://taochu.anhsaokhuya.net/73/n.gif" /></a><a target=_new href=http://taochu.anhsaokhuya.net><img border=0 title="Tạo chữ online" src="http://taochu.anhsaokhuya.net/73/-.gif" /></a><a target=_new href=http://taochu.anhsaokhuya.net><img border=0 title="Tạo chữ online" src="http://taochu.anhsaokhuya.net/73/z.gif" /></a><a target=_new href=http://taochu.anhsaokhuya.net><img border=0 title="Tạo chữ online" src="http://taochu.anhsaokhuya.net/73/o.gif" /></a><a target=_new href=http://taochu.anhsaokhuya.net><img border=0 title="Tạo chữ online" src="http://taochu.anhsaokhuya.net/73/o.gif" /></a><a target=_new href=http://taochu.anhsaokhuya.net><img border=0 title="Tạo chữ online" src="http://taochu.anhsaokhuya.net/73/m.gif" /></a></marquee>


4/<marquee border=0 behavior=alternate width=650 align=middle><a target=_new href=http://taochu.anhsaokhuya.net><img border=0 title="Tạo chữ online" src="http://taochu.anhsaokhuya.net/73/v.gif" /></a><a target=_new href=http://taochu.anhsaokhuya.net><img border=0 title="Tạo chữ online" src="http://taochu.anhsaokhuya.net/73/n.gif" /></a><a target=_new href=http://taochu.anhsaokhuya.net><img border=0 title="Tạo chữ online" src="http://taochu.anhsaokhuya.net/73/-.gif" /></a><a target=_new href=http://taochu.anhsaokhuya.net><img border=0 title="Tạo chữ online" src="http://taochu.anhsaokhuya.net/73/z.gif" /></a><a target=_new href=http://taochu.anhsaokhuya.net><img border=0 title="Tạo chữ online" src="http://taochu.anhsaokhuya.net/73/o.gif" /></a><a target=_new href=http://taochu.anhsaokhuya.net><img border=0 title="Tạo chữ online" src="http://taochu.anhsaokhuya.net/73/o.gif" /></a><a target=_new href=http://taochu.anhsaokhuya.net><img border=0 title="Tạo chữ online" src="http://taochu.anhsaokhuya.net/73/m.gif" /></a></marquee>


5/ IMG
-


6/

[MARQUEE][/MARQUEE]


Xin các anh chị ketnooi.com/forum giải KẾT cho thudong hiểu:

I/ Những câu 1, 2, 3, 4 dùng để làm gì? (vì thudong không thấy hiển thị kiểu chữ)


II/ Câu 6: Cặp thẻ [MARQUEE] [/MARQUEE] dùng để làm gì?


Xin Thank các anh chị.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement