Phần mềm hữu ích với Internet
By Cornell
#498266 xài connectify là hay nhất vì sao.


- Tạo như chủ topic cùi lắm nó chỉ là adhoc. Mà khi vừa là adhoc thì rất kén thiết bị VD: Điện thoại Androi hay S60 chả có cái nào xài dc Iphone chưa thử

- Connectify cho các bạn lựa chọn :

* Kết nối qua lan

* Kết nối qua Wifi (Đặc biệt có hỗ trợ Access point) tui hay dùng kiểu nầy vì máy nào cũng nhận hết.

* Còn ai mà nói Connectify phát WPA2 mà window xp mà không nhận dc là sai nhé vì chủ yếu do cảd wifi thôi


* Bổ sung thêm nếu các điện thoại androi muốn truy cập adhoc thì phải mod lại system nhé .
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement