Phần mềm hữu ích với Internet
By khocmotminh.langle
By love_storn_200363
#498194 fire tiger Máy bác kia mà hư gì.

Bác đó chém gió lấy bài đó!

Kiểu này gặp nhiều rồi! mà nói thật dùng máy mình bình thường sang máy thằng bạn copy paste chẳng quen
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement