Phần mềm hữu ích với Internet
By cobe_kobitnoi
#498059 Cống hiến thêm 1 cách đưa link down : cách này tương tự như thêm : Code: http://anonymz.com/? Nhưng mình thấy thêm như thế cũng mất vài giây đợi chuyển trang .

] Một cách thêm khác nhanh hơn :

các bạn thêm dòng
Code: http://nullrefer.com/? Trước link down mediafire .

Link ví dụ : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By Vayle
#498068 TỚ không hiểu ý bạn ????.NẾu là vấn đề chuyển link thỳ có j đâu,chịu khó copy hay thêm cái add on block nó đi là xong mà
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement