Phần mềm hữu ích với Internet
By papj_girl_kool
#497996 hihi chào bạn, chắc bạn cài kaspersky hoạc 1 chương trình antivirut , bạn nên tắt nó đi, hoạc vào phần tuỳ chỉnh cho web đó, là bạn sẽ vào chơi được ak
By vincedesusu
#497997 thank bạn nha ,mình cũng không biết tại sao kaspersky nó lại thế ,tắt đi lại bình thường

mà vào đâu của kaspersky để chỉnh bạn nhỉ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement