Phần mềm hữu ích với Internet
By hainamluke
#497939 sao mình vào cái trang web lại bị như này nhỉ " nó cứ hiện ra cái GIF 1X1 ",mà mình ra quán nẹt lại không sao. Có phải do Fash không hay là nguyên nhân khác
link của phần đấy đây " 1 trong số rất nhiều tin"
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By jojoolio121
By Jorgen
#497967 mới thử vào link của chủ thớt thì ... đọc ngon lành!

Bác thớt thử cài lại FF, Chrome mới nhất xem (cài rồi thì thôi), cả Flash nữa. Mà thử nốt = IE đi cho đủ bộ.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement