Phần mềm hữu ích với Internet
By kura_ngo
#497908 Tình hình là mình chỉ muốn gửi thư confirm cho một nhóm người quen thôi, người lạ thì không phải confirm làm gì. Ngặt nỗi khi mình thiết lập thư confirm trong Gmail thì người quen người lạ gì nó đều gửi hết. Mình không biết thay đổi thế nào Ai biết xin chỉ giáo cho. Thank bạn nhiều lắm.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement