Phần mềm hữu ích với Internet
By boyhangkhungtimgirlhiphop
#497687 Cho mình hõi về tên miền google ỡ các nước

vd như Vn là .com.vn

Sing thì là .sg

vậy các nước khác thì thế nào bác nào biết hay có list thì share cho mình nha


2 là công cụ seach

hiện tại mình mới bít được vài trang đễ seach

GG

Bing

Yahoo

bác nào còn trang nào thì share mình lun nha

nhưng mà seach tỹ lệ ra khác nhau tý nha mấy bác chứ trùng nhau quá thì cũng vậy

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By vodoi_vn
#497702 List của bạn đây:


USA (.com) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Afghanistan (.com.af) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

American Samoa (.as) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Anguilla (.off.ai) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Antigua and Barbuda (.com.ag) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Argentina (.com.ar) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Armenia (.am) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Australia (.com.au) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Austria (.at) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Azerbaijan (.az) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bahrain (.com.bh) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bangladesh (.com.bd) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Belgium (.be) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Belize (.com.bz) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bolivia (.com.bo) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bosnia and Herzegovina (.ba) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Botswana (.co.bw) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Brazil (.com.br) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

British Virgin Islands (.vg) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bulgaria (.bg) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Burundi (.bi) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Canada (.ca) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Chile (.cl) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

China (.cn) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Colombia (.com.co) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Congo, Democratic Republic of the (.cd) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Congo, Republic of the (.cg) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Cook Islands (.co.ck) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Costa Rica (.co.cr) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Croatia (.hr) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Cuba (.com.cu) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Czech Republic (.cz) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Cote dCase Ivoire (.ci) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Denmark (.dk) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Djibouti (.dj) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Dominica (.dm) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Dominican Republic (.com.do) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ecuador (.com.ec) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Egypt (.com.eg) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

El Salvador (.com.sv) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Estonia (.ee) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ethiopia (.com.et) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Fiji (.com.fj) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Finland (.fi) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

France (.fr) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Gambia (.gm) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Germany (.de) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Gibraltar (.com.gi) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Greece (.com.gr) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Greenland (.gl) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Guatemala (.com.gt) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Guernsey (.gg) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Haiti (.ht) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Honduras (.hn) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Hong Kong (.com.hk) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Hungary (.hu) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Iceland (.is) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

India (.co.in) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Indonesia (.co.id) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ireland (.ie) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Isle of Man (.co.im) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Israel (.co.il) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Italy (.it) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Jamaica (.com.im) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Japan (.co.jp) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Jersey (.co.je) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Jordan (.jo) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Kazakhstan (.kz) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Kenya (.co.ke) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Kyrgyzstan (.kg) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Latvia (.lv) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lesotho (.co.ls) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Libya (.com.ly) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Liechtenstein (.li) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lithuania (.lt) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Luxembourg (.lu) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Malawi (.mw) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Malaysia (.com.my) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Malta (.com.mt) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Mauritius (.mu) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Mexico (.com.mx) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Micronesia (.fm) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Mongolia (.mn) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Montserrat (.ms) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Morocco (.co.ma) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Namibia (.com.na) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Nepal (.com.np) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Netherlands (.nl) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

New Zealand (.co.nz) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Nicaragua (.com.ni) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Norfolk Island (.com.nf) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Norway (.no) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Oman (.com.om) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Pakistan (.com.pk) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Panama (.com.pa) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Paraguay (.com.py) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Peru (.com.pe) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Philippines (.com.ph) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Pitcairn (.pn) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Poland (.pl) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Portugal (.pt) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Puerto Rico (.com.pr) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Qatar (.com.qa) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Romania (.ro) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Russia (.ru) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Rwanda (.rw) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Saint Helena (.sh) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

San Marino (.sm) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Saudi Arabia (.com.sa) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Senegal (.sn) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Seychelles (.sc) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Singapore (.com.sg) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Slovakia (.sk) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Slovenia (.si) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

South Africa (.co.za) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

South Korea (.co.kr) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Spain (.es) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Sri Lanka (.lk) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

St.Vincent and the Grenadines (.com.vc) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Sweden (.se) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Switzerland (.ch) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Taiwan (.com.tw) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tajikistan (.com.tj) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Thailand (.co.th) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

The Bahamas (.bs) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tonga (.to) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Trinidad and Tobago (.tt) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Turkey (.com.tr) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Turkmenistan (.tm) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

U.S. Virgin Islands (.co.vi) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Uganda (.co.ug) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ukraine (.com.ua) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

United Arab Emirates (.ae) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

United Kingdom (.co.uk) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Uruguay (.com.uy) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Uzbekistan (.co.uz) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Venezuela (.co.ve) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Vietnam (.com.vn) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Zambia (.co.zm) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By ngoctuyet_th207
#497713 luvyoursmile12 List của bạn đây: tks bác nhiều

---------- Bài thêm lúc 14:20 ---------- Bài trước là lúc 12:52 ----------

up cái nào

đang cần tìm trang seach khác
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement