Phần mềm hữu ích với Internet
By Demasone
By xxxlongcoolxxx
#497767 moi Làm theo cách của 2 bạn này nè.


Lỗi này do nâng cấp adobe flash mới nhất => phải nâng luôn driver.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Thank bạn mình sửa dc rồi, do driver bạn à. Mình update driver trong máy thì nó bảo không có bản mới, nhưng vào trang của NVDIA thì có.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement