Phần mềm hữu ích với Internet
By baby_nolove
#497378 lỗi này nhiều ng bị rồi,e cũng tìm trên mạng nhưng mãi chẳng có cách khắc phục, e kết nối wifi thì bị lỗi này : windows was unable to connect ...

e mang ra quán thì họ vẫn kết nối được bình thường nhưng khi về nhà thì lại bị lỗi đấy,e thử 3 mạng wifi đều bị như thế cả
sau đó em chạy thử Trouble shoot ( lỗi dg truyền ) thì nó báo ra lỗi này ( dòng detcted ấy )ai bị lỗi này mà khắc phục được rồi thỉ chỉ e với .thank all
By chuyenbuontinhyeu238
By thuong_nho_nguoi_dung_hehe
#497391 shinwon lỗi này nhiều ng bị rồi,e cũng tìm trên mạng nhưng mãi chẳng có cách khắc phục, e kết nối wifi thì bị lỗi này : windows was unable to connect ...

e mang ra quán thì họ vẫn kết nối được bình thường nhưng khi về nhà thì lại bị lỗi đấy,e thử 3 mạng wifi đều bị như thế cả
sau đó em chạy thử Trouble shoot ( lỗi dg truyền ) thì nó báo ra lỗi này ( dòng detcted ấy )ai bị lỗi này mà khắc phục được rồi thỉ chỉ e với .thank all Nếu là wifi nhà bạn thì bạn xem lại cách thiết lập router đi,

P/s: mà sao bài post là hôm nay mà lại dùng cái hình ảnh từ 14-18/10/2011 vậy
By hr_10012002
#497408 lỗi này bạn nên reset thử acesspoint , không phải tại máy đâu (Acesspoint không cấp phát IPcho máy ^^) đọc cái dòng trong ảnh Troubleshooting kìa ^^
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement