Phần mềm hữu ích với Internet
By metquyen256
#497217 Mọi người làm ơn cho hỏi cách ẩn link mediafire, không cho người khác vào down, rồi khi nào muốn lại mở lại???????????????
By Camdin
#497221 Thì bản del cái link đi, khi nào muốn cho người khác down thì up link lại

Ko thì đặt pass cho link MF
By thangantd
#497234 Đăng nhập vào MF.

Bạn rê chuột vào file cần ẩn,rồi click vào hình cái khóa màu đen(hiện ngay ở cạnh file đó).Lúc nó hiện chữ "private" là được.
By hanna119062000
#497235 MF có chức năng ẩn file thì phải,hay bạn có thể dặt pass cho file,mà nhớ là đừng có quên pass đấy
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement