Phần mềm hữu ích với Internet
By bonghongthuytinh_6_6
#497128 tình hình là máy mình khi phát wifi thì nó hiện ra lỗi này

"you don't have enough privileges to configure Internet connection sharing"

bạn nào biết cách khắc phục thì chỉ mình với thank nhiều!!!
By blogg_trang
#497157 Google dịch là thế này ''bạn không có đủ quyền để cấu hình sẻ chia kết nối Internet'' bạn kiểm tra lại xem có đăng nhập vào tài khoản Admin không
By jen_blue
#497171 votrongsu Sử dụng Conectify đy bạn

Xài khá ngon sử dụng cái này khá tốt...nhưng đến khi lúc nào nó không phát thì lại phải xóa đi cài lại, restart lại máy mệt lắm
By Covey
#497184 Lambn sử dụng cái này khá tốt...nhưng đến khi lúc nào nó không phát thì lại phải xóa đi cài lại, restart lại máy mệt lắm Mình xài có sao đâu bạn

Bạn nên tìm bản Pro nhiều chức năng hơn đó
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement