Phần mềm hữu ích với Internet
By nhock_paper
#497227 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! chỉ được cái acc free upload file dung lượng lớn hơn MF,còn lại thì thu xa MF, có link MF và JF thì link MF sẽ được chọn ngay lập tức

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Edom
#497241 ForceF5 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! chỉ được cái acc free upload file dung lượng lớn hơn MF,còn lại thì thu xa MF, có link MF và JF thì link MF sẽ được chọn ngay lập tức Tùy mỗi người thôi bạn à, người ta tin dùng MF thì chọn nó, còn những người thik JF như bọn này thì vẫn JF thôi

---------- Bài thêm lúc 16:03 ---------- Bài trước là lúc 16:02 ----------

JF chỉ cần download 1 file dung lượng lớn, còn MF phải cắt xén, nản, lâu nữa
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement