Phần mềm hữu ích với Internet
By lilo_mimi2606
#497038 mấy bro cho mình hỏi.từ trước đến giờ mình vẫn hack ngon.

hôm qua mới thay cái main nên cài lại win.bjo dcom bị 1 lỗi rất lạ

khi mình chọn chỉ gsm thì bị " thiết bị vừa bị ngắt kết nối" sau 1 thời (gian) gian thì nó cũng hiện lên được sóng 2g và khi mình thử kết nối mạng = sóng 2g thì nó hiện lên lỗi 31 :kết nối lỗi.

mình biết phương pháp hack là chuyển từ mạng 2g sang 3g khi dcom đang kết nối nhưng mình không thể kết nối được từ mạng 2g,toàn phải đợi lên mạng 3g nó mới chịu kết nối.

bro nào bị lỗi này chỉ mình cách khắc phục với
By tt_gg
By quevo
#497085 hello25052000 mấy bro cho mình hỏi.từ trước đến giờ mình vẫn hack ngon.

hôm qua mới thay cái main nên cài lại win.bjo dcom bị 1 lỗi rất lạ

khi mình chọn chỉ gsm thì bị " thiết bị vừa bị ngắt kết nối" sau 1 thời (gian) gian thì nó cũng hiện lên được sóng 2g và khi mình thử kết nối mạng = sóng 2g thì nó hiện lên lỗi 31 :kết nối lỗi.

mình biết phương pháp hack là chuyển từ mạng 2g sang 3g khi dcom đang kết nối nhưng mình không thể kết nối được từ mạng 2g,toàn phải đợi lên mạng 3g nó mới chịu kết nối.

bro nào bị lỗi này chỉ mình cách khắc phục với

Bạn đang dùng ở khu vực nào nhỉ
By pro_m150
#497121 Gò Vấp HCM cũng bị fix lun rầu, làm bữa h mà chả được
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement