Phần mềm hữu ích với Internet
By ngoisaotinhyeu28213
#496917 Cách thứ nhất: Sử dụng chức năng Content Advisor sẵn có trong Internet Explorer


1. Trong Internet Explorer vào Tools --> Internet Options --> chọn tab Content

2. Trong khung Content Advisor, click vào nút Setting.

3. Trong hộp Password, gõ vào mật (an ninh) khẩu của bạn rồi click OK

4. Trong cửa sổ Content Advisor, chọn tab Approved Sites

5. Trong ô Allowed this Web site, gõ vào địa chỉ URL mà bạn muốn chặn rồi ấn vào nút Nerver và ấn Apply là xong.

Bây giờ mỗi khi truy cập vào các trang web nằm trong danh sách bị chặn, người dùng sẽ nhận được thông báo trang web đang truy cập vừa bị chặn, muốn truy cập vào được trang đó thì phải nhập đúng mật (an ninh) khẩu.

Chú ý: cách này chỉ áp dụng được đối với trình duyệt Internet Explorer.

Cách thứ hai: can thiệp vào hệ thống

Cách này triệt để hơn, áp dụng được với tất cả trình duyệt nhưng đòi hỏi thao tác phức tạp hơn. Với cách này, khi truy cập vào các trang web bị chặn, người dùng sẽ bị chuyển tới một trang khác do bạn chọn.

Ví dụ:

Bạn muốn chặn các trang sau:

dantri.com.vn

360.yahoo.com

clip.vn

Và bạn muốn khi người dùng truy cập vào các trang này thì sẽ tự động bị chuyển tới trang google.com


Sau đây là cách làm:


1. Lấy địa chỉ IP của google.com:

Vào Start --> Run --> gõ vào cmd --> đánh lệnh: ping google.com ta lấy được địa chỉ IP của google.com là 72.14.207.104 (bạn nên thử đánh IP lấy được vào thanh địa chỉ trên trình duyệt xem có vào được đúng trang bạn cần hay không, nếu không hãy dùng trang khác).


chặn truy cập vào các trang web2. Vào thư mục có đường dẫn C:\WINDOWS\System32\Drivers\etc tìm file có tên là hosts (file này không có duôi file).


3. Click đúp chuột vào file hosts, cửa sổ Open With hiện ra, chọn Notepad rồi OK để mở file.


4. Trong Notepad, nhập thêm các dòng sau vào nội dung của file:


72.14.207.104 dantri.com.vn

72.14.207.104 360.yahoo.com

72.14.207.104 clip.vn


chặn truy cập vào các trang web

Trong đó 72.14.207.104 là địa chỉ IP của google.com vừa lấy được ở trên, còn phần sau là tên miền của các trang web bị chặn (chú ý: giữa IP trang đích và tên miền bị chặn phải có ít nhất một dấu cách).


* Nếu bạn không KẾT trang đích chuyển về là google.com bạn có thể thay bằng địa chỉ IP của trang khác, hay đơn giản bạn chỉ muốn chặn truy cập mà không muốn chuyển về trang khác thì sử dụng địa chỉ IP của local là 127.0.0.1

* Khi thêm tên miền một trang web vào danh sách bị chặn, bạn nên thêm cả trường hợp tên miền đó có www đằng trước nữa để triệt để hơn.


5. Save lại và chờ một lúc là có tác dụng ngay, nếu không có tác dụng bạn hãy khởi động lại máy là được.


Bây giờ bạn có thể vào trình duyệt và kiểm nghiệm được rồi.


* HOSTS file chứa gì?

File HOSTS là file chứa thông tin quy định sự ánh xạ tương ứng (mapping) giữa một tên miền và một địa chỉ IP, nội dung file này được nạp vào bộ nhớ cache của hệ thống mỗi khi khởi động máy. Windows tìm địa chỉ IP của một tên miền ở trong file này trước, nếu không có, nó sẽ tìm tiếp trên các máy chủ phân giải tên miền khác trên mạng. Bạn có thể sửa đổi nội dung của file này để gán một địa chỉ IP cho một tên miền bất kỳ.


zerovn.netVới những ai đang bị chặn, có thể tham khảo thêm cách truy cập vào các trang web bị chặn.

Nếu file hốtkông save được thì vào "Start", chọn "All Programs", chọn "Accessories", click chuột phải vào Notepad, sau đó chọn "Run as administrator".


Nếu bị hỏi pass thì nhập pass của administrator vào rồi chọn "Allow".


Mở file host hay lmhosts(vista), chỉnh sửa và lưu lại.

Bài sưu tầm từ nhiều nguồn.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement