Phần mềm hữu ích với Internet
By thanhtrung_toan
#496686 Nhiều lúc muốn download 1 file ở box.net nhưng user vừa bị hết băng thông thì chỉ có biết đợi đến đầu tháng mới download được.


Có một cách để khắc phục sự bất tiện này, bạn vào trang web

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


ở mục out-of-bandwidth bạn nhập link box.net vào, trang web sẽ cho bạn một link box.net mới và bạn có thể có thể dùng các chương trình hổ trợ download để tải về một cách dễ dàng.


Website cũng hổ trợ lấy direct link cho những file box.net còn băng thông bằng cách nhập link box.net cần tải về vào ô get direct link sau đó nhấn get.


Ngoài ra website còn hổ trợ đăng ký tài khoản ở box.net cho những ip từ Việt Nam không đăng ký được.
By tranduong25
By napoleon_hennessy
#496763 ducmtr bí rùi..li bi rùi ^^ không được bác ơi !!_! trolai10 bó tay. xài được chít liền. Lãng khách vừa kiểm tra lại, không có vấn đề gì cả.

Có lẽ các bạn nên tự tìm hiểu lại từng bước một, vì chắc chắn các bạn vừa làm sai 1 hoặc... nhiều bước.
By hien_dung
#496787 ducmtr e đang ký được nhưng không đao được. đều báo banwit !_# Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

By Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

By Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Nếu em làm theo các chỉ dẫn trong ảnh mà không được thì Lãng khách sẽ tìm cách khác .
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement