Phần mềm hữu ích với Internet
By sep_truong
#496685 Thủ thuật này vốn để đối phó khi bạn cần down nhanh file tại box.net nhưng chẳng may hết bandwidth, và không còn cách nào khác là phải đợi sang đầu tháng mới

Nhưng không hiểu sao thời (gian) gian này các file tại box.net vừa hết băng thông nhưng chả được reset lại Không biết có ai bị tương tự mình không Đành phải chơi kĩ xảo thôi


Đầu tiên tất cả người vào link này


Code:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Click this bar to view the full image.
Nhập các link vừa hết bandwidth vào phần này , cả link gốc lẫn direct link đều duyệt


Vậy nhé, nhiều mem cũng up rất nhiều tài nguyên tại box.net, nếu không thể down được do hết bandwidth thì hãy sử dụng cách trên


Thân !

(Nguon Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!)
By conang_dethuong4947
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement