Phần mềm hữu ích với Internet
By tinh_thu
#496656 thư mục pubblic_html nằm trong hosting chứa trang web, nó yêu cầu bạn upload trang có nghĩa là lúc đó trang web có vấn đề rồi
By Pickworth
#496667 Lập cái acc trang này hài value. Hồi trước lập dùng 2 -3 cái mail rồi mà lập vẫn không được, không gửi thư về mail được, sau đó còn cái mail cuối đặt tên f*ckf*ck lại được!
By Vinn
#496697 nhà em dùng mạng viettel nhà thằng bạn em cũng dùng viettel thế mà nhà nó xem được.
By Calbex
#496718 Đó là tác phẩm của kevin tv, nói chung các bạn đừng có bị dụ nữa nha, nhà cung cấp nào có máy chủ thì hãy xem, chứ đừng cài đặt chi rồi không vô được cái site phát tivi

1. Lỗi : The page cannot be found

Tắt chương trình diệt virus, Vào thư mục “C:\WINDOWS\system32\drivers\etc” xóa file hosts và tải file “hosts.rar” tại Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! sau khi giải nén, copy lại vào thư mục C:\WINDOWS\system32\drivers\etc


vô đó xóa địa chỉ đi ,xóa 4 dong nay C:\Windows\System32\Drivers\etc: click chuot phai ơpn with file host,giong nhu cai dat facebook do

127.0.0.1 localhost

123.30.187.2 tv24.com.vn

123.30.187.2 kevin.tv.vnn.vn

123.30.187.2 tv.hdvnbits.orgFile host kevintv


# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.

#

# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.

#

# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each

# entry should be kept on an individual line. The IP address should

# be placed in the first column followed by the corresponding host name.

# The IP address and the host name should be separated by at least one

# space.

#

# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual

# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.

#

# For example:

#

# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server

# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host

127.0.0.1 localhost

123.30.187.2 tv24.com.vn

123.30.187.2 kevin.tv.vnn.vn

123.30.187.2 tv.hdvnbits.org

127.0.0.1 tonec.com

127.0.0.1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

127.0.0.1 registeridm.com

127.0.0.1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

127.0.0.1 secure.registeridm.com

127.0.0.1 internetdownloadmanager.com

127.0.0.1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

127.0.0.1 secure.internetdownloadmanager.com

127.0.0.1 mirror.internetdownloadmanager.com

127.0.0.1 mirror2.internetdownloadmanager.com

127.0.0.1 mirror3.internetdownloadmanager.com

31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 facebook.com

31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 login.facebook.com

31.13.79.7 apps.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 graph.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.facebook.com

31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com

31.13.79.7 developers.facebook.com

31.13.79.7 error.facebook.com

31.13.79.7 channel.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com

31.13.79.7 pixel.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com

31.13.79.7 pixel.facebook.com

---------- Bài thêm lúc 11:35 ---------- Bài trước là lúc 11:33 ----------

babyinmyl0v3

tại sao em truy cập vào nó lại bị chuyển đến trang Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! này là sao ạ?

lần đầu thì còn vào được, nhưng lần sau thì toàn bị thế này thôi

vi em vừa lỡ cài cái megafull.exe nên nó vừa cài vô file hót rồi.

vô đó xóa địa chỉ đi ,xóa 2 dong nay C:\Windows\System32\Drivers\etc: clcik chuot phai ơpn with file host,giong nhu cai dat facebook do

103.3.245.5 tv24.vn

210.211.110.132 tv.hdvnbits.org


lan sau nho đừng bị dụ cài cái megafull.exe nua nha. thanks
By becon_ankeomut
#496728 đã sửa i như tất cả người nói nhưng vô ích. Vẫn thế. Kể cả cách upfile host từ máy khác sang rồi thay file host của máy không dính. chắc là nó sẽ quyết định ở file khác thì phải

---------- Bài thêm lúc 15:07 ---------- Bài trước là lúc 15:06 ----------

rõ chán. Ai giúp với. Các kĩ sư công nghệ thông tin đâu ùi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement