Phần mềm hữu ích với Internet
By ketnoitimban
#496668 ah. có 1 số mạng không chặn face. như mạng ở dãy trọ mình hình như mạng của SCTV, vô face thoải mái chẳng bao giờ phải xài phần mềm cả
By bix_vix
#496741 có thế mà như nhặt được tiền ý, có chặn face thì khả năng sử dụng intenet của dân ta mới phát triển được ( tìm đủ tất cả cách vào face)
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement