Phần mềm hữu ích với Internet
By hamaingoc_ohyez
#496348 Đầu tiên đối với FireFox.

các bạn vào Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! để download add-on cần.

Làm theo hướng dẫn:

Cài xong add-on BlockSite các bạn mở phần tiện ích lên, vào mục tùy chọn sẽ hiện ra cái bảng như hình dưới
Đánh dấu vào mục "Enable authentication" và nhập pass, cái này để ngăn chặn người khác vào chỉnh sửa. Tiếp theo chọn "Add" và paste link website bạn muốn chặn vào, xong ok. Giờ khi có ai vào link website đó thì sẽ bị chặn lại

Tiếp theo là đối với Chrome.

các bạn vào Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! để download extension cần.

Làm theo như chỉ dẫn ở hình dưới:
Và kết quả

By le_tuandt_2503
#496349 có chữ này làm sao mà giấu được ai bạn ơi:

" via Website Blocker"


trên chorm

khắc phục được rồi

các bạn làm ntn :

save lại là ok
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement