Phần mềm hữu ích với Internet
By Stanley
By damchet
#496628 Cuộc bình chọn này chỉ khách quan khi nhưng người bỏ phiếu dùng các mạng với thời (gian) gian đủ dài, các gói cước của các mạng tương đồng ( giá tiền, tốc độ ...)


Mình không vote cho mạng nào cả, vừa có mạng nào làm mình sung sướng đâu.
By phuonglinh1411
#496648 Vãi cho cái thèn chủ thớt.....bạn tìm trong diễn đàn xem, biết bao nhiêu cái topic hỏi-so sánh như bạn rồi. Chẳng qua tất cả người thấy thương hại cho bạn-lập topic mà không có ai ủng hộ-bình luận thì kể ra cũng tội nghiệp- đang rãnh, cm cho nó vài dòng. Chịu khó tìm kiếm trc khi mún hỏi 1 điều gì ở ketnooi.com/forum nhé bạn!
By divao_nghiadia_goihon_emyeu
#496650 iuem1202 Vãi cho cái thèn chủ thớt.....bạn tìm trong diễn đàn xem, biết bao nhiêu cái topic hỏi-so sánh như bạn rồi. Chẳng qua tất cả người thấy thương hại cho bạn-lập topic mà không có ai ủng hộ-bình luận thì kể ra cũng tội nghiệp- đang rãnh, cm cho nó vài dòng. Chịu khó tìm kiếm trc khi mún hỏi 1 điều gì ở ketnooi.com/forum nhé bạn! với những người ăn nói kiểu như bạn thì mình không vui nghênh bạn đến topic của mình người ta đến đây để đóng lũy ý kiến sẻ chia kinh nghiệm trứ không phải đến để nói này nói nọ như vậy, so sánh có mỗi kiểu so sánh và mình chỉ biết diễn đàn là để thảo luận tìm tòi ra những kiến thức giúp ích cho bản thân và cộng đồng những người như bạn mình không vui nghênh đến topic này
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement