Phần mềm hữu ích với Internet
By chuot_ham
#496167 Tình hình là 2 ngày nay e down ở mediafire mà toàn bị bắt nhập mã capcha e ức chế quá chừng!xóa cookie reset máy hide IP đều không được! các bạn giúp em với!
Đến nỗi e dùng web get links cũng bị bắt nhập mã capcha! nãn!


Đổi trình duyệt cũng không xong!
By taido_lovelife
#496196 mở từng tab down từng link thì sẽ k bị.. chắc bạn lại mở liền 1 lúc 4,5 tab chứ gì
By phuongdung27487
#496238 inthedarkx mở từng tab down từng link thì sẽ k bị.. chắc bạn lại mở liền 1 lúc 4,5 tab chứ gì 1 tab cũng bị, chú nói cứcoi nhưđúng rôi!

L.D.A mình đâu có bị sao đâu ta. có lẽ ngày hôm đó bạn down nhiều rồi Mới sáng nay!
By vipgirl_teenage2011
#496311 ặc tưởng chỉ có mình bị đang định lập top để hỏi tất cả người, mình bị từ sáng nay
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement