Phần mềm hữu ích với Internet
By buff_archangel
#495975 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! mình mới tìm dc và vào lại dc rùi thanhbinhlv2612 Chiều hôm qua trên công ty mình vẫn vào facebook bình thường nhưng hiện tại thì mình không thể vào được cho dù vừa đổi file host đổi DNS..Khi truy cập vào facebook thì nó hiện ra dòng
Invalid URL


The requested URL "/", is invalid.

Reference #9.54e0fc7d.1337220019.5bb985

Có ai biết lý do tại sao thì chỉ mình với hay ai đang có file host mà vẫn đăng nhập cũng như up ảnh được thì share cho mình..Không biết chuyện này có liên quan đến nhà mạng không nhưng mình cũng xin bổ sung thêm là nhà mình dùng mạng cáp quang của FPT
By Keveon
By yeu100nguoichon10lay1_laanhdo
#496009 MỌi người ai không vào được thì vào C->windows-> sytem32->driver->etc->host, mở fie host bằng notepad nhé, copy dòng sau vào sau dòng #.... nhé

31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 facebook.com

31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 login.facebook.com

31.13.79.7 apps.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 graph.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.facebook.com

31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com

31.13.79.7 developers.facebook.com

31.13.79.7 error.facebook.com

31.13.79.7 channel.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com

31.13.79.7 pixel.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com

31.13.79.7 pixel.facebook.com
By akay_oi
#496010 199 MỌi người ai không vào được thì vào C->windows-> sytem32->driver->etc->host, mở fie host bằng notepad nhé, copy dòng sau vào sau dòng #.... nhé

31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 facebook.com

31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 login.facebook.com

31.13.79.7 apps.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 graph.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.facebook.com

31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com

31.13.79.7 developers.facebook.com

31.13.79.7 error.facebook.com

31.13.79.7 channel.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com

31.13.79.7 pixel.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com

31.13.79.7 pixel.facebook.com thank kiu. vừa được :x
By php_vn
#496024 thanhbinhlv2612 Chiều hôm qua trên công ty mình vẫn vào facebook bình thường nhưng hiện tại thì mình không thể vào được cho dù vừa đổi file host đổi DNS..Khi truy cập vào facebook thì nó hiện ra dòng
Invalid URL


The requested URL "/", is invalid.

Reference #9.54e0fc7d.1337220019.5bb985

Có ai biết lý do tại sao thì chỉ mình với hay ai đang có file host mà vẫn đăng nhập cũng như up ảnh được thì share cho mình..Không biết chuyện này có liên quan đến nhà mạng không nhưng mình cũng xin bổ sung thêm là nhà mình dùng mạng cáp quang của FPT BẠn dùng Dcom 3g ý!Không phải cài đặt gì vẫn vào đựoc!mà dùng cái avatar văn hóa hơn đi!cẩn thận bị kỉ luật đaays
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement