Phần mềm hữu ích với Internet
By Chadburne
#495728 Facebook của em sau khi chỉnh sửa file host và DNS thì chạy phà phà.


Rồi tự dưng vài ngày sau nó vào mà nó hiện lên như thế này:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


[Em nghỉ nguyên nhân chắc do thằng ccleaner]

Em Seach google nhưng không tìm thấy giải pháp nào hết, nên nhờ mấy bạn chỉ giúp mình!?

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Mabsant
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement