Phần mềm hữu ích với Internet
By tinhban_tinhyeu_tinhnaydanhchoem
#495763 kzax Mình vừa test mạng Fpt, Ổn, không quá chậm

---------- Bài thêm lúc 23:43 ---------- Bài trước là lúc 23:34 ----------

Tặng tất cả người host này dùng ổn trên Fpt và VNPT, Viettel mình chưa có dk test. Có thể up ảnh, chơi Ud,.....



31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 facebook.com

31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 login.facebook.com

31.13.79.7 apps.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 graph.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.facebook.com

31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com

31.13.79.7 developers.facebook.com

31.13.79.7 error.facebook.com

31.13.79.7 channel.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 bigzipfiles.face

66.220.149.22 vi-vn.connect.facebook.com file host của bạn này vào ứng dụng được nek! thanks bạn p/s: vừa ấn thanks^^

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By gaucon_bubu
#495772 ledinhngoc

các bạn tải về chép đè lên file host hiện tại là OK. Dùng File host vào FB sẽ nhanh hơn và an toàn hơn Ultrasurf hay HotpotShield


Có bổ sung thêm nội dung file host, có thể active IDM và Photoshop CS5 bằng bất cứ serial nào không bao giờ bị black list.


Download: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Code: 60.254.175.73 www.facebook.com
60.254.175.73 developers.facebook.com
66.220.151.79 0.142.channel.facebook.com
66.220.151.79 0-142.channel.facebook.com
66.220.151.79 0.60.channel.facebook.com
66.220.145.63 bigzipfiles.facebook.com
60.254.175.73 apps.facebook.com
66.220.147.57 sbx.facebook.com
66.220.151.79 1.142.channel.facebook.com
66.220.151.79 142.channel.facebook.com
62.41.70.114 fbcdn-profile-a.akamaihd.net
77.67.47.161 fbcdn-profile-a.akamaihd.net
66.220.147.41 register.facebook.com
69.63.181.26 www.login.facebook.com
66.220.153.28 blog.facebook.com
66.220.146.28 login.facebook.com
66.220.146.50 graph.facebook.com
195.59.44.16 static.ak.connect.facebook.com
88.221.170.110 s-static.ak.facebook.com
66.220.146.53 error.facebook.com
60.254.175.73 pixel.facebook.com
66.220.147.47 api.facebook.com
66.220.158.40 api-read.facebook.com
80.150.193.155 external.ak.fbcdn.net
194.221.64.40 profile.ak.fbcdn.net
125.252.224.88 creative.ak.fbcdn.net
69.63.179.70 secure.facebook.com
69.63.190.18 connect.facebook.com
64.215.147.18 sphotos.ak.fbcdn.net
213.254.249.144 photos-a.ak.fbcdn.net
213.254.249.160 photos-b.ak.fbcdn.net
213.254.249.155 photos-c.ak.fbcdn.net
213.254.249.153 photos-d.ak.fbcdn.net
213.254.249.114 photos-e.ak.fbcdn.net
213.254.249.88 photos-f.ak.fbcdn.net
213.254.249.90 photos-g.ak.fbcdn.net
213.254.249.105 photos-h.ak.fbcdn.net
69.171.229.17 vupload.facebook.com
69.171.229.17 upload.facebook.com
66.220.155.63 bigzipfiles.facebook.com
66.220.158.18 vi-vn.facebook.com
66.220.149.22 vi-vn.connect.facebook.com Cài này vào được nè, mình dùng VNPT đó.ok no.1
By Quinn
#495773 kzax Mình vừa test mạng Fpt, Ổn, không quá chậm

---------- Bài thêm lúc 23:43 ---------- Bài trước là lúc 23:34 ----------

Tặng tất cả người host này dùng ổn trên Fpt và VNPT, Viettel mình chưa có dk test. Có thể up ảnh, chơi Ud,.....



31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 facebook.com

31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 login.facebook.com

31.13.79.7 apps.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 graph.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.facebook.com

31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com

31.13.79.7 developers.facebook.com

31.13.79.7 error.facebook.com

31.13.79.7 channel.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 bigzipfiles.face

66.220.149.22 vi-vn.connect.facebook.com mình cũng đang dung hosts này
By Piero
#495791 Sao mình vào face toàn bằng https, có cách nào để chuyển về http lại không? Https không sử dụng được 1 số apps
By Ullock
#495796 kzax Mình vừa test mạng Fpt, Ổn, không quá chậm

---------- Bài thêm lúc 23:43 ---------- Bài trước là lúc 23:34 ----------

Tặng tất cả người host này dùng ổn trên Fpt và VNPT, Viettel mình chưa có dk test. Có thể up ảnh, chơi Ud,.....



31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 facebook.com

31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 login.facebook.com

31.13.79.7 apps.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 graph.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.facebook.com

31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com

31.13.79.7 developers.facebook.com

31.13.79.7 error.facebook.com

31.13.79.7 channel.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 bigzipfiles.face

66.220.149.22 vi-vn.connect.facebook.com host của bạn quá tuyệt,up ảnh cực nhanh.thanks nhìu
By nguyenquangminh46
#495838 losster123 Sao mình vào face toàn bằng https, có cách nào để chuyển về http lại không? Https không sử dụng được 1 số apps mình cũng bị như thế này...ai chỉ giúp với
By hanjuri_37
#495839 kzax Mình vừa test mạng Fpt, Ổn, không quá chậm

---------- Bài thêm lúc 23:43 ---------- Bài trước là lúc 23:34 ----------

Tặng tất cả người host này dùng ổn trên Fpt và VNPT, Viettel mình chưa có dk test. Có thể up ảnh, chơi Ud,.....



31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 facebook.com

31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 login.facebook.com

31.13.79.7 apps.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 graph.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.facebook.com

31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com

31.13.79.7 developers.facebook.com

31.13.79.7 error.facebook.com

31.13.79.7 channel.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 bigzipfiles.face

66.220.149.22 vi-vn.connect.facebook.com Thank bạn nhiều lắm, máy mình vào được facebook rồi. tiếc là mình chưa thanks được . Thank miệng nhé!^^
Kết nối đề xuất: