Phần mềm hữu ích với Internet
By catus_nt
#495646

các bạn tải về chép đè lên file host hiện tại là OK. Dùng File host vào FB sẽ nhanh hơn và an toàn hơn Ultrasurf hay HotpotShield


Có bổ sung thêm nội dung file host, có thể active IDM và Photoshop CS5 bằng bất cứ serial nào không bao giờ bị black list.


Download: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Code: 60.254.175.73 www.facebook.com
60.254.175.73 developers.facebook.com
66.220.151.79 0.142.channel.facebook.com
66.220.151.79 0-142.channel.facebook.com
66.220.151.79 0.60.channel.facebook.com
66.220.145.63 bigzipfiles.facebook.com
60.254.175.73 apps.facebook.com
66.220.147.57 sbx.facebook.com
66.220.151.79 1.142.channel.facebook.com
66.220.151.79 142.channel.facebook.com
62.41.70.114 fbcdn-profile-a.akamaihd.net
77.67.47.161 fbcdn-profile-a.akamaihd.net
66.220.147.41 register.facebook.com
69.63.181.26 www.login.facebook.com
66.220.153.28 blog.facebook.com
66.220.146.28 login.facebook.com
66.220.146.50 graph.facebook.com
195.59.44.16 static.ak.connect.facebook.com
88.221.170.110 s-static.ak.facebook.com
66.220.146.53 error.facebook.com
60.254.175.73 pixel.facebook.com
66.220.147.47 api.facebook.com
66.220.158.40 api-read.facebook.com
80.150.193.155 external.ak.fbcdn.net
194.221.64.40 profile.ak.fbcdn.net
125.252.224.88 creative.ak.fbcdn.net
69.63.179.70 secure.facebook.com
69.63.190.18 connect.facebook.com
64.215.147.18 sphotos.ak.fbcdn.net
213.254.249.144 photos-a.ak.fbcdn.net
213.254.249.160 photos-b.ak.fbcdn.net
213.254.249.155 photos-c.ak.fbcdn.net
213.254.249.153 photos-d.ak.fbcdn.net
213.254.249.114 photos-e.ak.fbcdn.net
213.254.249.88 photos-f.ak.fbcdn.net
213.254.249.90 photos-g.ak.fbcdn.net
213.254.249.105 photos-h.ak.fbcdn.net
69.171.229.17 vupload.facebook.com
69.171.229.17 upload.facebook.com
66.220.155.63 bigzipfiles.facebook.com
66.220.158.18 vi-vn.facebook.com
66.220.149.22 vi-vn.connect.facebook.com

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By keo_que2007
By Jordon
#495682 Đây nè các bạn khỏi down


60.254.175.73 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

60.254.175.73 developers.facebook.com

66.220.151.79 0.142.channel.facebook.com

66.220.151.79 0-142.channel.facebook.com

66.220.151.79 0.60.channel.facebook.com

66.220.145.63 bigzipfiles.facebook.com

60.254.175.73 apps.facebook.com

66.220.147.57 sbx.facebook.com

66.220.151.79 1.142.channel.facebook.com

66.220.151.79 142.channel.facebook.com

62.41.70.114 fbcdn-profile-a.akamaihd.net

77.67.47.161 fbcdn-profile-a.akamaihd.net

66.220.147.41 register.facebook.com

69.63.181.26 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

66.220.153.28 blog.facebook.com

66.220.146.28 login.facebook.com

66.220.146.50 graph.facebook.com

195.59.44.16 static.ak.connect.facebook.com

88.221.170.110 s-static.ak.facebook.com

66.220.146.53 error.facebook.com

60.254.175.73 pixel.facebook.com

66.220.147.47 api.facebook.com

66.220.158.40 api-read.facebook.com

80.150.193.155 external.ak.fbcdn.net

194.221.64.40 profile.ak.fbcdn.net

125.252.224.88 creative.ak.fbcdn.net

69.63.179.70 secure.facebook.com

69.63.190.18 connect.facebook.com

64.215.147.18 sphotos.ak.fbcdn.net

213.254.249.144 photos-a.ak.fbcdn.net

213.254.249.160 photos-b.ak.fbcdn.net

213.254.249.155 photos-c.ak.fbcdn.net

213.254.249.153 photos-d.ak.fbcdn.net

213.254.249.114 photos-e.ak.fbcdn.net

213.254.249.88 photos-f.ak.fbcdn.net

213.254.249.90 photos-g.ak.fbcdn.net

213.254.249.105 photos-h.ak.fbcdn.net

69.171.229.17 vupload.facebook.com

69.171.229.17 upload.facebook.com

66.220.155.63 bigzipfiles.facebook.com

66.220.158.18 vi-vn.facebook.com

66.220.149.22 vi-vn.connect.facebook.com

By p3tu_kut3_l0v3_nh0x_s0ck
#495708 Mình vừa test mạng Fpt, Ổn, không quá chậm

---------- Bài thêm lúc 23:43 ---------- Bài trước là lúc 23:34 ----------

Tặng tất cả người host này dùng ổn trên Fpt và VNPT, Viettel mình chưa có dk test. Có thể up ảnh, chơi Ud,.....31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 facebook.com

31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 login.facebook.com

31.13.79.7 apps.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 graph.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.facebook.com

31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com

31.13.79.7 developers.facebook.com

31.13.79.7 error.facebook.com

31.13.79.7 channel.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 bigzipfiles.face

66.220.149.22 vi-vn.connect.facebook.com
By Emil
#495734 Black-Mild không mo dcuo file host. Cậu copy nội dung file ra luôn di mở làm gì bạn, copy đè vào file của bạn thôi

---------- Bài thêm lúc 11:20 ---------- Bài trước là lúc 11:18 ----------

kmakma Copy file host ra đây đi bạn. Làm khó nhau làm gì nhỉ? có những máy không cho edit file host và phải làm thêm các thao tác lằng nhằng hơn mới thay được file host nên mình up cả file luôn cho tiện.
mình cũng thêm nội dung rồi đó.

---------- Bài thêm lúc 11:20 ---------- Bài trước là lúc 11:20 ----------

ruanjinde dải này cũng bó tay cho tới thời (gian) điểm này... đờ mú, nản với cái FB này quá.... Bao giờ mới đến ngày kia! bạn dùng mạng gì ?

fpt mình vẫn vào bthuong.
By Ingel
#495753 Đổi file hosts này không thể truy cập vào mấy ứng dụng trên facebook được. Bạn nào có dãy code khác có thể truy cập vào các ứng dụng trên facebook thì share với. Lúc trước có dãy code truy cập được vào ứng dụng mà cài windows xong mất tiêu, hix
Kết nối đề xuất: