Phần mềm hữu ích với Internet
By phantung83
By phmc150809
#495828 Chặn từng khu vực bạn à......mình đang xài FPT(bình dương)...đổi host, đổi DNS ....ket quả chi la con so 0. Lúc thi vao duoc, luc thì ko. Chán
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement