Phần mềm hữu ích với Internet
By ngocson_20_4_86
#495739 Cái màu xanh lúc đăng nhập kìa nó là con dấu ý mà .

1 là do bạn cài r` qên

2 là bạn bị hack r` ng` đấy cài để khoá tài khoản lại

Tham khảo nhé

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Thử xem có khả quan gì hơn k nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement