Phần mềm hữu ích với Internet
By hoang_lang_tu761
#495389 Hôm nay mình truy cập vào fshare.vn để download ít phim thì hông vào được trang sẻ chia file Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! của Việt Nam. Mình thấy thông báo này, có anh em nào gặp tình trạng này không ?
Để chắc ăn mình thử thêm 1 phát nữa, thì thấy thế này :


Ping 118.69.247.70


[fshare.vn]


Destination port unreachable

Destination port unreachable

Destination port unreachable

Destination port unreachable

Destination port unreachable

Destination port unreachable

Destination port unreachable

Timed out

Destination port unreachable

Timed out


Average time over 10 pings: 0 ms


Thế này chắc là fshare đang bảo dưỡng hay bị hack chăng ? Mình ít dùng fshare.vn nên hôm nay vào mới thấy lạ.
By myloveinyou_92
#495410 có thể do fshare họ bảo trì hay lỗi mạng tí thôi, chưa j vừa cuống cả lên, giờ vào xem vừa được chưa
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement