Phần mềm hữu ích với Internet
By myself_122
By Harland
#495088 bạn thử lưu ra ngoài desktop xem

hay thẳng vào ổ d luôn không cần thư mục nữa
By Fitzwater
#495144 Giấu kĩ quá bác ơi


D:\New Folfer (2)\New Folder\New Folder\


Chắc trong ổ D mấy chục cái New Folder để đánh lạc hướng đây màCó thể do ổ D vừa full, hay film >4gb mà ổ D đang ở dạng Fat32 nên không save được
By ducthanh1109
#495208 Ổ D hết dung lượng bạn àh lưu chỗ khác đi

P/S: Vãi thật đến cô giáo Thảo rồi àh
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement