Phần mềm hữu ích với Internet
By ScIymgeour
#494985 VNSWHITE tình hình là mấy ngày trước còn vào được giờ vào nó hiện cái dòng này ... không biết sao luôn ai chỉ cách khắc phục ...
Trong trường hợp này facebook đang điều chỉnh IP Server, có thể trước đó bạn vừa thay đổi file hosts tại thư mục: C:\Windows\System32\drivers\etc


Để khắc phục tình trạng này chuyện đơn giản nhất là bạn hãy vào thư mục etc theo đường dẫn trên và xóa toàn bộ các dòng liên quan đến facebook đi sau đó save lại !


Tiếp theo bạn vào Network and Sharing Center -> Network Connections -> Local Area Connection hay Wireless Network Connection đang sử dụng. Click chuột phải chọn Properties -> (TCP/IPv4) nhập DNS của google vào 2 ô: 8.8.8.8 và 8.8.4.4 nhấn OK. Là lại vào Facebook bình thường.
By batuan1977
#494996 máy con bạn của mình cũng bị như z , nghe nói ở nhà nó cũng chả có ai vào được ,><
By Hamnet
#495034 VNSWHITE tình hình là mấy ngày trước còn vào được giờ vào nó hiện cái dòng này ... không biết sao luôn ai chỉ cách khắc phục ...Thêm vào file hosts31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 facebook.com

31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 login.facebook.com

31.13.79.7 apps.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 graph.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.facebook.com

31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com

31.13.79.7 developers.facebook.com

31.13.79.7 error.facebook.com

31.13.79.7 channel.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com

31.13.79.7 pixel.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com

31.13.79.7 pixel.facebook.com

để vào facebook bất cứ lúc nào. Có thể phải xóa copy lại vào lần sau nếu lỗi
By Doran
#495035 acadin_k máy con bạn của mình cũng bị như z , nghe nói ở nhà nó cũng chả có ai vào được ,>< Bạn làm như #10 là vào fb vô tư
By nangthuytinh162005
#495080 hongminhkltl Trong trường hợp này facebook đang điều chỉnh IP Server, có thể trước đó bạn vừa thay đổi file hosts tại thư mục: C:\Windows\System32\drivers\etc


Để khắc phục tình trạng này chuyện đơn giản nhất là bạn hãy vào thư mục etc theo đường dẫn trên và xóa toàn bộ các dòng liên quan đến facebook đi sau đó save lại !


Tiếp theo bạn vào Network and Sharing Center -> Network Connections -> Local Area Connection hay Wireless Network Connection đang sử dụng. Click chuột phải chọn Properties -> (TCP/IPv4) nhập DNS của google vào 2 ô: 8.8.8.8 và 8.8.4.4 nhấn OK. Là lại vào Facebook bình thường. thanks bạn mình vừa làm được rùi ...
By love_anhgb_nt92
#495090 lvthu93 Đăng nhập vào m.facebook.com không cần thay đổi proxy.... gì cả. Vào được 100% vào dc mới lạ híc vl wa
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement