Phần mềm hữu ích với Internet
By Moran
By vimotcuoctinh2004
#494888 mình cũng bị trường hợp như bạn. Nếu bạn muốn vào thì dùng ultrasuft đi, mình dùng vào được luôn.
By bich_tram2401
#494895 Mình pó tay từ sang đến giờ nek, dùng đủ thứ file host, đổi DNS...nhưng vẫn con số 0...không chỉ bị chặn fb, mà còn chặn luôn những trang nuoc ngoai: medifire.com, subscene.com, và mình vào thử lauxanh.us cũng hok duoc lun......
By ha_dangyeu
#494970 iuem1202 Mình pó tay từ sang đến giờ nek, dùng đủ thứ file host, đổi DNS...nhưng vẫn con số 0...không chỉ bị chặn fb, mà còn chặn luôn những trang nuoc ngoai: medifire.com, subscene.com, và mình vào thử lauxanh.us cũng hok duoc lun...... Edit nhanh khéo bị ban nick bây h....
Kết nối đề xuất:
Lac Troi English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement