Phần mềm hữu ích với Internet
By Moran
#494874 tình hình là mấy ngày trước còn vào được giờ vào nó hiện cái dòng này ... không biết sao luôn ai chỉ cách khắc phục ...
By vimotcuoctinh2004
#494888 mình cũng bị trường hợp như bạn. Nếu bạn muốn vào thì dùng ultrasuft đi, mình dùng vào được luôn.
By bich_tram2401
#494895 Mình pó tay từ sang đến giờ nek, dùng đủ thứ file host, đổi DNS...nhưng vẫn con số 0...không chỉ bị chặn fb, mà còn chặn luôn những trang nuoc ngoai: medifire.com, subscene.com, và mình vào thử lauxanh.us cũng hok duoc lun......
By ha_dangyeu
#494970 iuem1202 Mình pó tay từ sang đến giờ nek, dùng đủ thứ file host, đổi DNS...nhưng vẫn con số 0...không chỉ bị chặn fb, mà còn chặn luôn những trang nuoc ngoai: medifire.com, subscene.com, và mình vào thử lauxanh.us cũng hok duoc lun...... Edit nhanh khéo bị ban nick bây h....
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement