Phần mềm hữu ích với Internet
By betty_bitty90
#494464 lỗi khi kết nối Yahoo Messenger với facebook ( liên kết tài khoản ):lỗi 4241000000?

mình không hề log out account FB trên yahoo msg mà tài khoản FaceBook tự out, bây giờ nhấn "Kết nối lại" thì không được.

lõi đó ai bít chỉ giúp ình nha !!!!!!!

^_^

Thanks

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Advertisement
By windcloud2047
By tuanvuanhus
#494524 Mình cũng từng bị lỗi này! Bạn nên vào face sau đó vào phần thiết lập tài khoản. Tiếp đó vào phần ứng dụng trong face và xóa ứng dụng yahoo. Sau đó liên kết lại thì kết nối được! Have fun!!!
Kết nối đề xuất:
Lac Troi English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement