Phần mềm hữu ích với Internet
By mrright.shop
#494044 hay lắm, mình thk cái này. Nhưng lũy ý bạn làm cách nào mà nó mất chữ Ca khúc chữ trình bày trước bài hát ấy đi cho phần mềm mini lyric nó tìm được bài hát nữa thì hay hơn
By phuongpeony
#494047 vudunghieumk hay lắm, mình thk cái này. Nhưng lũy ý bạn làm cách nào mà nó mất chữ Ca khúc chữ trình bày trước bài hát ấy đi cho phần mềm mini lyric nó tìm được bài hát nữa thì hay hơn Thanks ý kiến của bạn ! Mình chưa dùng mini lyric nên chưa rõ cách làm chuyện của nó. Mình sẽ thử xóa dòng đó đi & hy vọng nó sẽ hoạt động được với mini lyric
By maybe_tell
#494066 hackerkinhcanlha Thanks ý kiến của bạn ! Mình chưa dùng mini lyric nên chưa rõ cách làm chuyện của nó. Mình sẽ thử xóa dòng đó đi & hy vọng nó sẽ hoạt động được với mini lyric Hi, thank bạn, có vẻ hoạt động tốt rồi, bạn để chữ Ca khúc vs Trình bày thì mini lyric nó sẽ hiểu bài hát tên là : Ca khúc:..., nghệ sĩ: trình bài... Nên nó không tìm được . Thank bạn nhiều naz.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement