Phần mềm hữu ích với Internet
By Nye
#493769 Chào anh em. Hiện tại card mạng của em vừa hư, cho nên em kết nối với modem thông qua cap USB nhưng tốc độ rất chậm. Có ai biết cách làm cho nhanh lên không. xin cảm ơn
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement